Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven eller populært kalt menneskerettighetsloven, er en lov som har som formål å sikre åpenhet og gjennomsiktighet i selskaper over en vis størrelse: Dette skal bidra til sikre menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold i alle ledd i leverandørkjeden, motvirke korrupsjon. Det skal gjøres i form av tilgengelig informasjon til allmenheten, gjennom en årlig offentlig redegjørelse og ved å besvare informasjonskrav fra privatpersoner og media.

Gjennom Økern Engros sitt arbeid med aktsomhetsvurdering ønsker vi å redegjøre for dette arbeidet. Miljøfyrtårn 

Økern Engros jobber kontinuerlig med å redusere klima og -miljøfotavtrykket. Gjennom å være Miljøfyrtårn sertifisering jobber vi systematisk for å oppnå dette.

Etiske Retningslinjer